Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu głosowany ma być projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Przywraca on możliwość zabijania zwierząt bez uprzedniego ogłuszania, co jest zakazane od 1 stycznia 2013 r. Wówczas wszedł w życie wyrok TK mówiący, że przepis pozwalający na ubój rytualny był niezgodny z ustawą zasadniczą. Figurował bowiem w rozporządzeniu i wprowadzał wyjątek od ustawowej zasady, że zwierzę kręgowe może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zdaniem sędziów rozporządzenie modyfikowało więc ustawę w niedopuszczalny sposób.

Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrywał wówczas kwestii uboju rytualnego pod kątem wolności religii i respektowania praw mniejszości religijnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że sędziowie będą musieli wrócić do tematu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna