- Wydany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka podręcznik jest skierowany do wszystkich funkcjonariuszy publicznych, którzy stykają się z cudzoziemcami w swojej pracy zawodowej” – mówi Maja Łysienia, prawnik HFPC i jeden z autorów podręcznika. - Ma na celu wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa migracyjnego, z szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych przez ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zarówno polskie jak i unijne prawo migracyjne z roku na rok jest coraz bardziej skomplikowane i obszerne – nie tylko cudzoziemcom, ale też urzędnikom coraz trudniej odnaleźć się w gąszczu obowiązujących przepisów prawa wtym zakresie” – dodaje Maja Łysienia.
Autorami publikacji są pracownicy Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którzy na co dzień udzielają wsparcia migrantom zgłaszającym się do Fundacji.
Jak informują, w ramach projektu planowane jest także wydanie suplementu do podręcznika zawierającego wzory dokumentów, którymi mogą legitymować się cudzoziemcy w Polsce. Więcej>>>

ID produktu: 40278330 Rok wydania: 2013
Autor: Krzysztof Biernat,Magdalena Dobek-Rak,Paweł Mierzejewski,Diana Trzcińska
Tytuł: Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz>>