Szkolenie nt. "Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego" odbędzie się  w dniu 24 kwietnia 2012r. w Hotelu Festival w Opolu przy  ul. Oleskiej 86 w godz.14:00-18:00.
Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Andrzej Niedużak. Zgłoszenia w szkoleniu przyjmowane będą do 19 kwietnia 2012 roku.