Pełnienie przez prokuratorów służby w ramach delegacji do innych jednostek prokuratury bądź w organach poza jej strukturą, w tym w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest przedmiotem stałej uwagi ze strony Prokuratora Generalnego - czytamy w wydanym w związku z tym oświadczeniu.
Jego autorzy stwierdzają, że problem ten prokurator generalny ocenia z punktu widzenia racjonalnego rozmieszczenia kadry orzeczniczej oraz potrzeb konkretnych jednostek prokuratury.
- Podstawowym założeniem przyjętym przez Prokuratora Generalnego jest pełnienie przez prokuratora służby w tej jednostce, którą mu wskazano w akcie powołania. Tylko wyjątkowe potrzeby służby bądź wzgląd na konieczność zapewnienia rozwoju zawodowego prokuratora uzasadniają zmianę tej reguły w przypadku delegacji do wyższych szczebli prokuratury - stwierdza oświadczenie Prokuratury Generalnej.