Borusewicz zapowiedział, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy o dodatkowe uzasadnienie wniosku. Jak mówił, pytania o Lasy Państwowe, sześciolatków i wiek emerytalny są dość ogólne i nieprecyzyjne.
Czytaj: Prezydent chce referendum 25 października>>>

W uzasadnieniu do projektu postanowienia o zarządzeniu referendum podkreślono m.in., że "celem referendum, które ma zostać przeprowadzone w dniu 25 października jest umożliwienie obywatelom zajęcie stanowiska w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu dla państwa i niezwykle ważnych ze społecznego punktu widzenia". "O fundamentalnym znaczeniu wymienionych kwestii dla państwa świadczy fakt, że sprawy wskazane w postanowieniu stanowiły przedmiot obywatelskich wniosków o zarządzenie referendum, skierowanych w latach 2012, 2013 i 2014 do Sejmu VII kadencji" - zaznaczono. Jak przypomniano, "łącznie pod trzema wnioskami o przeprowadzenie referendum podpisało się ponad 5 mln obywateli".

- Pytania są dość ogólne i nieprecyzyjne, taka jest moja ocena wstępna - powiedział Borusewicz. Uzasadniał, że pytanie o obniżenie wieku emerytalnego nie mówi, do jakiego wieku, wiek emerytalny może być obniżony i jaki staż pracy uprawniałby do świadczeń. Ocenił również, że pytania o Lasy Państwowe i obowiązek szkolny sześciolatków są nieprecyzyjne.
- Zamierzam zwrócić się do pana prezydenta o dodatkowe uzasadnienie skutków prawnych i finansowych, których w projekcie zarządzeniu referendum nie ma - powiedział Borusewicz.
Dodał, że 4 września Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. - Zwołałem Konwent Seniorów na poniedziałek, żeby tę kwestię omówić. Także skierowałem ten projekt postanowienia o referendum do sześciu komisji senackich - dodał Borusewicz.

Marszałek Senatu powiedział także, że w poniedziałek zwróci się także do KBW o wyjaśnienie wątpliwości, które ma wobec pytań referendalnych przedstawionych przez Dudę. Dodał, że przed uzupełnieniem wniosku ws. zarządzenia referendum Senat nie powinien głosować nad tym wnioskiem.
Pytania zawarte we wniosku prezydenta brzmią: "Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?", "Czy jest Pan/Pani za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków i przywróceniem obowiązku szkolnego od 7. roku życia", "Czy jest Pan/Pani za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy?".(ks/pap)

Czytaj: Borusewicz: czy można łączyć wybory z referendum?>>>