Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, w czwartek planowane jest pierwsze czytanie noweli ustawy o działach administracji rządowej. Projekt przewiduje, że za sprawy dot. architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwestie dotyczące określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowanie ich realizacji trafią natomiast do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj: Budownictwo jednak u ministra rozwoju i inwestycji>>

Jak wcześniej poinformowała kancelaria premiera, po zmianach w rządzie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie odpowiedzialne za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Niejasna sytuacja powstała w związku z przeprowadzoną 9 stycznia br. "rekonstrukcją" rządu. Jednym z jej elementów było odwołanie Andrzeja Adamczyka ze stanowiska ministra infrastruktury i budownictwa oraz powołanie go na ministra infrastruktury.
23 stycznia i w ogłoszonym właśnie rozporządzeniu premier zdecydował, że minister inwestycji i rozwoju będzie odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także za rozwój regionalny. Szef tego resortu przejmie też nadzór nad Głównym Geodetą Kraju oraz Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Rząd chce nadać ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego kompetencje związane z architekturą i estetyką przestrzeni. Projekt nowelizacji przewiduje też nadanie kompetencji dla premiera w zakresie koordynacji polityki mieszkaniowej oraz jej realizacji.