O niekonstytucyjności BTE przesądził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. sprawy P 45/12).
Czytaj: TK: bankowy tytuł egzekucyjny zniknie z obrotu>>>

Posłowie uważają, że piętnaście miesięcy, które TK dał na dostosowanie przepisów, to zwłoka, która zaszkodzi klientom banków. "W wymienionym okresie nastąpi wzmożone wystawianie przez banki BTE we wszystkich możliwych sprawach objętych windykacją. Nastąpi wielkie czyszczenie spraw spornych, by przed 1 sierpnia 2016 r. można było uzyskać jak najwięcej BTE w oparciu o przepisy uznane za niekonstytucyjne. Problem może dotyczyć bardzo wielu milionów złotych, których w nowych warunkach prawnych po 1 sierpnia 2016 r. banki mogłyby w postępowaniu sądowym nie uzyskać" - podkreślają posłowie w uzasadnieniu projektu nowelizacji Prawa bankowego.

Ustawa - usuwająca BTE z systemu prawnego - miałaby wejść w życie po czternastu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a przepis przejściowy pozwalałby na nadanie klauzuli wykonalności tytułom, w sprawie których postępowanie wszczęto przed jej wejściem w życie.

Sejm zdecydował o połączeniu prac nad nowelizacjami. Do nowych, przygotowanych po wydaniu wyroku TK propozycji, dołączył także projekt PiS z 2013 r. Posłowie opozycji już wtedy zwracali uwagę na uprzywilejowanie banków w postępowaniu egzekucyjnych oraz na anachroniczność instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego.

Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>>