Czytaj: Sejm: przez cały weekend komisja będzie pracować nad zmianami w ordynacji wyborczej>>

Komisja rozpoczęła prace nad projektem PiS mającym na celu "zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych" we wtorek. Projekt zawiera m.in. propozycje zmian w ordynacji wyborczej takie jak wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zlikwidowanie JOW-ów w wyborach do rad gmin oraz zmiany w PKW.

Komisja przyjęła w piątek zmianę, która zakłada, że protokoły - w dwóch kopiach - będą sporządzane odręcznie po zakończeniu głosowania. Dopiero po ich podpisaniu dane będą wprowadzane do systemu elektronicznego.

Czytaj: PKW zrezygnowała z udziału w pracach komisji ds. zmian w Kodeksie wyborczym>>

Posłowie zasiadający w komisji opowiedzieli się za przywróceniem protokołów odręcznych przez obwodową komisję wyborczą. Protokół sporządza się przed wprowadzeniem danych do sieci elektronicznego przekazywania danych. Dane wpisane do protokołu po jego odpisaniu przez członków komisji i opatrzeniu pieczęcią będą dopiero wprowadzane do sieci danych.

Komisja odłożyła do późniejszego procedowania zmianę, w której ustala się, że „dopisanie na karcie głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w kratce lub poza nią nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu”. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego (PSL) będzie to obniżenie rangi i poszerzenia pola dla twórczości. „Będziemy mieli hyde park plastyczny”.

Podczas obrad posłowie przyjęli m.in. przepis określający wygląd karty do głosowania. Zgodnie z przegłosowanym zapisem, karta w wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego, rady gminy, rady dzielnicy Warszawy, rady powiatu lub do sejmiku województwa "może w razie potrzeby składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek".

Pierwsza kartka, zgodnie z projektowaną zmianą, będzie zawierać tytuł oraz spis treści składający się z nazw komitetów wyborczych, na drugiej zostanie umieszona informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, z kolei na trzeciej i kolejnych będą umieszczone listy kandydatów wraz z symbolem graficznym komitetu wyborczego.

Opozycja wnioskowała o odrzucenie zapisu w całości wskazując, że cały spis treści może nie zmieścić się na pierwszej stronie. Podważano też zasadność wymogu umieszczania na karcie znaku graficznego przez każdy z komitetów oraz wskazywano na brak opinii ekspertów w tej kwestii.(ks/pap)