Jak pokazują badania przeprowadzone w 2012 roku, barierami w pełnym korzystaniu z przepisów antydyskryminacyjnych są nie tylko niedostateczna wiedza sędziów na temat obowiązujących przepisów, czy brak doświadczenia w procedowaniu nad postępowaniami o nierówne traktowanie - piszą autorzy w artykule opublikowanym na łamach "Rzeczpospolitej".
Ich zdaniem przeszkodą jest także stereotypowe myślenie na temat grup społecznych doświadczających dyskryminacji, jak również podzielanie przez część sędziowskiego świata powszechnie panujących w społeczeństwie stereotypów czy uprzedzeń wobec tych, których prawo chroni przed gorszym traktowaniem. Badania przeprowadzone przez PTPA pokazały także, iż niektórzy przedstawiciele polskiej Temidy niechętnie widzą na sali sądowej organizacje pozarządowe specjalizujące się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, jako aktywnych uczestników procesu. Więcej>>>