W swojej opinii do przygotowanego przez rząd projektu Stowarzyszenie Sędziów Polskich pisze także, że z uwagi na przepisy intertemporalne i upływ dopiero 7 miesięcy od wprowadzenia nowelizacji nie da się jednoznacznie i kompleksowo wypowiedzieć o skuteczności i przydatności wprowadzonych zmian. - Z teoretycznego punktu widzenia Stowarzyszenie popiera ideę kontradyktoryjności procesu karnego, natomiast praktyczne aspekty tej formuły nie mogą być aktualnie rzetelne ocenione, bowiem zbyt mało postępowań w tym trybie zostało przeprowadzonych przez wszystkie instancje – czytamy w opinii.

Według jej autorów proces stanowienia prawa winien zaczynać się od analizy efektywności obecnych rozwiązań prawnych i usunięcia ich mankamentów, a nie polegać na wstrząsaniu wymiaru sprawiedliwości kolejnymi „przewrotami” procesualnymi, burząc zasadę stabilności prawa, wyjątkowo potrzebną praktykom jego stosowania. - Proponowane zmiany – w zakresie rozwiązań dotyczących modelu procesu karnego – wynikają zaś nie z takiej analizy, a są wynikiem motywacji politycznej.
Jako przykład takiej motywacji autorzy opracowania podają propozycje zmian w artykule 2. ustawy, który mówi o celach regulacji dotyczących postępowania karnego. - Art. 2 § 1 pkt 1 i art. 5 § 2 – zmiany mają charakter ideologiczno-polityczny, dotyczą klauzul generalnych. - Zakładamy, że zostaną wprowadzone bez względu na jakiekolwiek opinie środowisk prawniczych i opiniowanie ich jest niecelowe – czytamy w stanowisku Stowarzyszenia.

- Dostrzegając tę motywację Stowarzyszenie nie odnosi się zatem do proponowanego modelu procesu, uznając ewentualne składanie propozycji z góry za bezskuteczne. Poprzestajemy więc na odniesieniu się do konkretnych instytucji i przepisów. W tym zakresie część proponowanych rozwiązań jest słuszna i Stowarzyszenie optuje za ich wprowadzeniem – dodają autorzy opinii.
Stowarzyszenie „Iustitia” podkreśla jednak, że w sprawie tego projektu ustawy nie zwrócono się do niego o opinię. - Nie uczyniło tego ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani Rada Ministrów. Dopiero po przyjęciu projektu zmiany ustawy przez Radę Ministrów, z Ministerstwa Sprawiedliwości przesłano nam projekt ustawy, który zresztą był w tym czasie już ogłoszony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego – czytamy w oświadczeniu.
Treść opinii>>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo i postępowanie karne po nowelizacji - PAKIET
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł