Jak podkreślają autorki wydanej właśnie książki Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym, dzieci, szczególnie te skrzywdzone przestępstwem i będące świadkami przestępstw, muszą być traktowane przez wymiar sprawiedliwości  w sposób profesjonalny, taktowny, przyjazny i bez dyskryminacji w jakiejkolwiek formie.
- Są one szczególnie bezbronne i dlatego zawsze wymagają specjalistycznego wsparcia i ochrony prawnej. Sędzia, prokurator czy funkcjonariusz policji muszą mieć na względzie dobro dziecka oraz najlepsze zabezpieczenie jego interesów - stwierdza we wstępie do książki prokurator generalny Andrzej Seremet. I przypomina, że od wielu lat prowadzone są działania,  aby wszelkie czynności procesowe z dziećmi były prowadzone w sposób godny, z szacunkiem, troską oraz wrażliwością. Działania te mają na celu ochronę dziecka przed bólem i traumą. Jednocześnie dzieci winny mieć  zagwarantowane przestrzeganie przysługujących im praw. Dlatego niezmiernie ważne jest dotarcie do dziecka ze zrozumiałą dla niego informacją o przysługujących uprawnieniach, aby umożliwić mu świadome podjęcie decyzji. Osoby kontaktujące się z dzieckiem muszą mieć odpowiednie podejście do dziecka, uwzględniające jego wiek, poziom dojrzałości, opinie, potrzeby i obawy. Należy zawsze pamiętać o ochronie prywatności dzieci – dodaje Andrzej Seremet.

Jak podkreśla wydawca, książka w zwięzły sposób opisuje problematykę ochrony małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z perspektywy prawnej i psychologicznej.
Publikację uzupełniają teksty najważniejszego aktu prawnego dotyczącego ochrony dziecka - Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. oraz Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom z 2010 r. Uzasadnienie do Wytycznych oraz inne przydatne akty prawne można pobrać z ogólnodostępnej strony www.ofiarom-przestepstw.lex.pl
 

imagesViewer