Patrycja Rojek-Socha: Nadal nie ma obwieszczenia prezydenta o liczbie wolnych stanowisk w izbach SN, nie rusza więc nabór sędziów. Kiedy nowe Izby:  Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna mogą zacząć prace? 

Michał Laskowski: Nie wcześniej niż za kilka miesięcy. 

Co ze sprawami, które cały czas napływają do izb - skargami na przewlekłość postępowania, kasacyjnymi sprawami dyscyplinarnymi? 

Te sprawy, które wpływają do dwóch nowoutworzonych izb SN nie są rozpoznawane i oczekują na obsadzenie tych izb sędziami. Obecnie utworzono jedynie urządzenia ewidencyjne do ich rejestrowania. Pzrypominam, że zgodnie z przepisami nowej ustawy o SN sprawy dyscyplinarne nie mogą być rozpoznawane przez żadnego z obecnych sędziów SN, nie można także podjąć działań zmierzających do uzyskania pomieszczeń dla tej izby wobec jej całkowitej niezależności, także w odniesieniu do I prezesa SN.

Panie Sędzio, to może spowodować zaległości? 

Oczywiste jest, że nierozpoznawanie spraw przez kilka miesięcy doprowadzi do powstania zaległości, które trudno będzie potem zlikwidować. Pamiętać trzeba o zmniejszającej się liczbie czynnych sędziów SN. Po 3 lipca dojdzie do jej dalszego istotnego zmniejszenia się. To może wydłużyc czas rozpoznawania spraw we wszystkich kategoriach. 

Od ponad roku nie zostały rozpoznane przez prezydenta wnioski o powołanie nowych sędziów, nie uwzględniono także ponawianych wniosków o delegowanie sędziów. W tym stanie rzeczy nastąpi zapewne pogorszenie wyników pracy SN.

Kolejna zmiana skarga nadzwyczajna. Ponad 1700 wniosków analizują prokuratury i Rzecznik Praw Obywatelskich. Do SN żadnej nie wniesiono? 

Nie, dotąd żadna skarga nadzwyczajna nie wpłynęła. Jak rozumiem przed zredagowaniem skargi trzeba dokonać starannej oceny konkretnej sprawy, co jest niewątpliwie bardzo pracochłonne. Liczba wniosków nie jest jednak zaskoczeniem. W ciągu najbliższych miesięcy można spodziewać się wpływu tych spraw do SN. Bez ogłoszenia wolnych stanowisk i ich obsadzenia trudno będzie przystąpić do ich rozpoznawania.

A kategoria? Gro z wniosków dotyczy spraw cywilnych, rozliczeń rodzinnych między małżonka, spadków.

To też nie jest żadnym zaskoczeniem.