- Jesteśmy zaszczyceni, iż mogliśmy zapewnić efektywne doradztwo i profesjonalną obsługę prawną paneuropejskiemu funduszowi private equity przy tak złożonej transakcji. To kolejny dowód potwierdzający siłę, wiedzę i doświadczenie naszego zespołu” – powiedział mec. Piotr Dulewicz, partner w kancelarii Salans, współkierujący warszawskim Zespołem Fuzji i Przejęć oraz Private Equity. Warunkiem sfinalizowania zakupu Spółki jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.