Nowa służba doręczeniowa ma być częścią oddziału administracyjnego sądu. Stanowić ją mają pracownicy zatrudnieni w tym celu lub inni pracownicy sądu, którzy na podstawie dodatkowej umowy cywilnoprawnej będą doręczać pisma sądowe poza godzinami urzędowania sądów.
Nowa sądowa służba doręczeniowa ma być remedium na przewlekłość postępowań. Obecnie zdarza się, że potwierdzenie doręczenia pisma wraca do sądu po dwóch miesiącach. W tym czasie sąd nie może wyznaczyć nowej rozprawy.
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Rzeczpospolita