Oznacza on, że sąd może zwolnić asystenta, który dostał się na aplikację, niejako prewencyjnie, na podstawie tylko tego faktu. Więcej>>>>