"Chcę ogłosić, że po prawie pięciu latach bardzo ciężkiej i społecznej pracy powołanej przez Rzecznika Praw Dziecka Komisji Kodyfikacji Prawa Rodzinnego, jeszcze w tym roku przedstawię parlamentowi, prezydentowi i rządowi propozycję kompleksowej zmiany polskiego prawa rodzinnego" - oświadczył Michalak podczas trwającego w Warszawie III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka.

W nowym Kodeksie, RPD zgłasza potrzebę odejścia od - jego zdaniem - pejoratywnego i konfliktogennego pojęcia "władzy rodzicielskiej" na rzecz "odpowiedzialności rodzicielskiej".

Według proponowanej przez Rzecznika definicji, odpowiedzialność rodzicielska to "zadania, postawa i relacje rodziców z dzieckiem, wykonywane z poszanowaniem jego godności i praw. Ma ona na celu troskę o dziecko i zaspokajanie jego potrzeb, w tym wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, a także przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie".

Jak czytamy dalej, jest ona "realizowana w szczególności przez wykonywanie obowiązków i praw w zakresie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, reprezentacji, utrzymywania relacji osobistych, ustalania pochodzenia dziecka, jego imienia i nazwiska, miejsca pobytu".

W przywołanym dokumencie, RPD proponuje wprowadzenie m.in. definicji dobra dziecka. "To stan, w którym dziecko osiąga prawidłowy, całościowy i harmonijny rozwój psychiczny, duchowy i fizyczny, z poszanowaniem jego godności i wynikających z niej naturalnych praw" - czytamy w proponowanej definicji.

Jak dodano, "dobro to jest kształtowane w szczególności przez pozytywne relacje rodzinne, osobiste i sytuacje wychowawcze, dziecka, jako każdej istoty ludzkiej od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności".

Michalak proponuje również wprowadzenie instytucji "adwokata dziecka", czyli "pełnomocnika wyspecjalizowanego w sprawach ochrony praw dziecka - adwokata lub radcy prawnego, który działa dla dobra dziecka".

Ponadto Rzecznik jest za wprowadzeniem - w przypadkach rozstania rodziców - pieczy konsensualnej - przy zgodnym porozumieniu rodziców i pieczy równoważnej jako "pieczy sprawowanej naprzemiennie przez każdego z rodziców w powtarzających się, ale nie koniecznie w takich samych okresach, zgodnej z dobrem dziecka, uwzględniającej jego zdanie oraz prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców".

Karolina Kropiwiec (PAP)