Spotkanie, któremu przewodniczył Michał Boni, minister, miało charakter organizacyjny. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele ministerstw oraz organizacji pozarządowych.
Jak informuje MAC, w trakcie posiedzenia rady powołano grupę roboczą, której zadaniem będzie zintegrowanie monitoringu napływających informacji o zjawiskach na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Ponadto członkowie rady wyrazili wsparcie dla ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i jego działań przeciw ekscesom na tle rasistowskim, które miały miejsce na Podlasiu.
Rada zaapelowała również do przedstawicieli ministerstw: edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, sportu oraz administracji i cyfryzacji o współpracę przy projekcie pilotażowym Wojewody Podlaskiego. Z ramienia rady włączą się oni do prac zespołu, który opracowuje koncepcje programu pilotażowego aktywizacji społeczności lokalnej dla dwóch osiedli w Białymstoku: Słoneczny Stok i Zielone Wzgórze, na których dochodziło do incydentów na tle rasistowskim.
Rada ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji powstała 13 lutego 2013 r. Do zadań rady należy m.in. zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji, monitorowanie obszarów występowania takich zjawisk w życiu publicznym, jak i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.
Kolejne spotkanie Rady zaplanowano na 20 czerwca br.