Jasiński zapowiedział w środę w Sejmie, że ministerstwo finansów pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. "Planujemy wprowadzenie tych zmian jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że dotrzymamy słowa" - powiedział.

Podkreślił, że w projektowanej zmianie pojawią się m.in. przepisy przewidujące możliwość koordynowania działań kontrolnych podmiotów nadzorujących, co pozwoli generalnemu inspektorowi mieć realny wpływ na politykę kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy przez prezesów sądów apelacyjnych.

"Proponujemy rozwiązanie prawne umożliwiające przeprowadzenie kontroli przez regionalne izby notarialne. Proponujemy, aby następowało wszczęcie procedury administracyjnej przez prezesów sądów apelacyjnych po kontroli realizowanej przez regionalne izby notarialne" - wyjaśnił.

Projekt ten znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak wyjaśniono na stronie internetowej KPRM głównym celem zmian jest implementacja do polskiego prawa unijnej dyrektywy z 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

Zgodnie z informacją KPRM w projekt ma poszerzyć katalog tzw. instytucji obowiązanych, które muszą stosować się do ustawy; wprowadzić definicje m.in.: grupy, relacji korespondenckich, podmiotu świadczącego usługi na rzecz trustów i spółek; zmodyfikować definicje m.in.: beneficjenta rzeczywistego, osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP); wprowadzić obowiązek dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie krajowym.

Ponadto nowe przepisy mają rozszerzyć obowiązek dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie "instytucji obowiązanej" oraz zmienić zasady oceny systemów przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu państw trzecich. Przewidziane też są zmiany w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje mające stosować ustawę.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie grupy; obowiązek utworzenia tzw. centralnych punktów kontaktowych dla niektórych kategorii instytucji obowiązanych; wprowadzenie rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i innych podmiotów prawnych.

Przewidziano też wprowadzenie zakazu ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, poza tym rozszerzony ma zostać katalog sankcji nakładanych za naruszenie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. (PAP)