Regulamin pracy rządu wprowadził od 2014 r. obowiązek oceniania przez wszystkie ministerstwa działania przyjmowanych ustaw. Wcześniej, od 2009 r., robiło to tylko Ministerstwo Gospodarki. Teraz praktyka stosowana przez MG stanie się obowiązkiem wszystkich resortów.
Ocena ma pokazać, czy ustawę trzeba nowelizować. Urzędnicy ocenią też jej wpływ na konkurencyjność gospodarki, budżet państwa i rynek pracy. Celem oceny jest maksymalne zmniejszanie liczby obowiązków dla firm i obywateli wynikających z ustawy.
- Przeprowadzone oceny będą publikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Pierwsze zostaną przygotowane do końca 2015 r. - zapowiada Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki odpowiedzialny w tym resorcie za program oceny prawa. Więcej: Gazeta Wyborcza>>>

ID produktu: 40159018 Rok wydania: 2015
Tytuł:
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe [PRZEDSPRZEDAŻ] >>