Ministrowie mają podczas wtorkowego posiedzenia poznać plan działań w 2015 r. organów reprezentowanych w Radzie ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji". W skład istniejącej od 2011 r. rady wchodzą przedstawiciele wszystkich resortów oraz różnych instytucji i służb. Rada powstała jako odpowiedź na zjawisko mowy nienawiści i działania powodowane nietolerancją a wymierzone w przedstawicieli mniejszości.

Czytaj: RPO: ustawa równościowa nie chroni przed dyskryminacją>>>

Rada - jak wynika z informacji podawanych przez MAC - zajmuje się monitorowaniem zjawisk, których przyczyny mogą wynikać z nietolerancji wobec mniejszości w Polsce; reagowaniem na nie, czyli podejmowaniem działań przez instytucje państwowe oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; dawaniem dobrego przykładu, wspieraniem działań innych instytucji; edukowaniem, czyli kształceniem, wychowywaniem, promowaniem postaw poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów. (ks/pap)

ID produktu: 40156303 Rok wydania: 2014
Autor: Jarosław Marciniak
Tytuł: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce>>>