– Określenie limitu na poziomie zero jest niezgodne z konstytucją i ustawą o służbie cywilnej. Może zagrażać profesjonalizmowi i bezstronności pol itycznej w urzędach – uważa prof. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego. Szef służby cywilnej wnioskuje, by limit mianowań ustalić na 600 stanowisk.
– Rada Służby Cywilnej negatywnie oceniła propozycję Ministerstwa Finansów. Świadczy ona albo o nieznajomości prawa, albo o jego ignorowaniu i świadomym deprecjonowaniu służby cywilnej – uważa Artur Górski, członek rady.

Źródło: Rzeczpospolita