Obsługą wszystkich zgłoszeń alarmowych do policji, straży pożarnej czy pogotowia zajmie się specjalne centrum przy wojewodzie. Propozycja zakłada, że powstanie jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych. System będzie obsługiwało centrum powiadamiania ratunkowego, do którego trafią wszystkie połączenia osób dzwoniących na numery 112, 997, 998 i 999.  W zależności od potrzeb centra zorganizują po zgłoszeniu pomoc policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Zgodnie z projektem każde centrum ma powstać przy wojewodzie. Obejmie swoim zasięgiem całe województwo.  Wojewoda będzie miał też prawo stworzyć dla takiego centrum oddziały.
Autorzy rozwiązań podkreślają, że dzięki zmianom system powiadamiania ratunkowego będzie skonsolidowany, a sama usługa bardziej dostępna dla obywateli.

Źródło: Rzeczpospolita