Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
CIR w swoim komunikacie podkreśla, że jest to realizacja postulatu zawartego w listopadowym expose premiera Donalda Tuska. Chodzi o to, aby dodatkową pomoc od państwa uzyskiwały rodziny najbardziej potrzebujące, czyli takie w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Kwotę tę skalkulowano dla progu podatkowego (85 tys. zł) i rodziny trzyosobowej (takie rodziny stanowią ok. 50 proc. wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie). Oznacza to, że rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli złożyć oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody. Obecnie becikowe (1000 zł) wypłaca się na każde dziecko niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.
Wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania becikowego, będzie weryfikowana co 3 lata (z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin). Oznacza to, że taka weryfikacja nastąpi w 2015 r.