W maju planowanych jest 20 spotkań w szkołach średnich oraz kilkanaście spotkań w szkołach wyższych. Pierwsze spotkania odbędą się m.in. w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. Na spotkaniach, młodzież będzie korzystać z przygotowanych autorskich materiałów edukacyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo, przygotowanych dla uczestników spotkań w wersji papierowej jak również na płycie CD. Spotkania prowadzone będą w oparciu o autorski program edukacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących i case study.
Jak informuje MInisterstwo Sprawiedliwości, c
elem spotkań jest przybliżenie młodzieży tematyki wymiaru sprawiedliwości w Polsce w tym m.in.: problematyki związanej z:
-
organizacją wymiaru sprawiedliwości; sądownictwem; prokuraturą; zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i jego poszczególnymi instytucjami; prawami ofiar przestępstw; obowiązkami wynikającymi z bycia świadkiem w sądzie;
- ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich;
- zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży; bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie; innymi obszarami.

Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 80 szkół średnich oraz 39 wyższych uczelni z terenu całej Polski. Szkoły, które zgłosiły udział w Projekcie otrzymają również broszury informacyjno-edukacyjne „Będę świadkiem w sądzie” oraz „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”.
Do końca 2010 roku zostanie przeprowadzonych ponad 100 spotkań dla młodzieży w wieku 15-18 lat oraz studentów wyższych uczelni.