Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, iż RPO na skutek wniosku pani Aleksandry Bąkowskiej, przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie uzyskania stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r., w zakresie w jakim przewiduje ono, iż nosicielstwo antygenu HBs u kandydata do służby w Straży Granicznej powoduje automatycznie uznanie go za niezdolnego do pełnienia służby.
W związku z pracami legislacyjnymi podjętymi przez MSWiA Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się obecnie wyłącznie na monitorowanie prowadzonych prac. Decyzja o ewentualnym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ma zostać podjęta przez Rzecznika dopiero po przeanalizowaniu nowej treści regulacji. Z wyjaśnień, jakie Rzecznik otrzymał z MSWiA wynika, że projektowane są tam zmiany w rozporządzeniu, które nie będą z góry przesądzać, że nosicielstwo okreslonej choroby przesądza o niezdolności do służby.

Czytaj także >>> Pytanie do TK: z wirusowym zapaleniem wątroby nie można służyć w Straży Granicznej?