Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że Komisja powołana do rozpatrzenia ofert złożonych w Konkursie “Własność to odpowiedzialność" dokonała wyboru następujących projektów: 
  • "Bydgoski sąd nad własnością" zgłoszonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,
  • "Konferencja Własność jako odpowiedzialność" zgłoszonego przez Oddział Lubelski PTS, Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS, Koło Studentów Socjologii KUL,
  • "Własność prywatna w epoce internetu i globalizacji" zgłoszonego przez Fundację dla Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Teraz Edukacja",
  • "Etyczny wymiar własności" zgłoszonego przez Ogólnopolska Federację Organizacji Pozarządowych,
  • "Klinika Prawa" zgłoszonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia przy realizacji projektów.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa.