- To symboliczny dzień, kiedy prawa do melodii tak szczególnej pieśni trafiają w najlepsze ręce – powiedział Grzegorz Schetyna podczas uroczystości przekazania Porozumienia o przeniesieniu praw użytkowania utworu muzycznego „Czerwone maki na Monte Cassino” minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzacie Omilanowskiej. – Ta pieśń to symbol ważnej części polskiej historii, wielkiego polskiego zwycięstwa, a także polskiej emigracji – dodał minister Schetyna.

Szef MSZ podziękował rządowi Bawarii, który przychylił się do polskiej prośby oraz zaangażowanym w proces przeniesienia praw polskim służbom dyplomatycznym.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska przypomniała dzieje pieśni i jej twórców, którzy po II wojnie światowej pozostali za granicą. – Dzięki akcji polskich społeczników oraz zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych udało się doprowadzić do odzyskania naszego dobra kultury – podkreśliła minister Omilanowska.

Porozumienie o przeniesieniu praw użytkowania utworu „Czerwone maki na Monte Cassino” zostało podpisane 14 września br. w Monachium. Ze strony polskiej podpisał je podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak-Far, a ze strony Bawarii sekretarz stanu w Bawarskim Ministerstwie Finansów, Rozwoju Regionalnego i Ojczyzny Albert Füracker.

Pieśń powstała podczas bitwy o Monte Cassino, w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. Słowa do niej napisał Feliks Konarski (1907-1991), natomiast muzykę skomponował Alfred Schütz (1910-1999). Po wojnie Alfred Schütz osiadł w Brazylii, a w 1961 r. przeniósł się do Monachium, gdzie mieszkał aż do śmierci w 1999 r. Alfred Schütz nie pozostawił spadkobierców, dlatego po śmierci jego żony w 2004 r., zgodnie z niemieckimi regulacjami spadkowymi, prawa autorskie do stworzonej przez niego muzyki przypadły Wolnemu Państwu Bawarii.

Czytaj: Bawaria przekazała Polsce prawa autorskie do melodii „Czerwone maki na Monte Cassino”>>>


Marek Bukowski,Damian Flisak,Zbigniew Okoń,Paweł Podrecki,Janusz Raglewski,Sybilla Stanisławska-Kloc,Tomasz Targosz
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz>>>