Jak pisze Rzeczpospolita, ma ona pomóc w walce z alkoholizmem w Polsce.

- Corocznie z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z używaniem alkoholu umiera w Rzeczypospolitej Polskiej około 10 tys. osób – pisze resort w uzasadnieniu. Jako skutki picia wymienia m.in. choroby psychiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nowotwory, choroby serca i dysfunkcje układu rozrodczego.

Jak wskazują autorzy projektu, według danych za 2015 r. przeciętny Polak spożył 9,41 l czystego alkoholu. Choć są kraje, w których pije się więcej, np. Litwa, Czechy i Rumunia, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia Polska jest w pierwszej piątce państw europejskich o szacowanym największym wzroście spożycia.

Nowelizacja dotknie również agencji. Resort chce zmienić zasady naboru jej dyrektora.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Wiktor Ferfecki