Rada Ministrów podjęła 27 października br. uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożoną przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.  Wprowadzono rozwiązania, które dostosowują przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów do zmian wynikających z wejścia w życie 30 sierpnia 2015 r. ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj: Zmiany w ustawie o TK już obowiązują>>>

Nakłada ona na Radę Ministrów obowiązkowy udział w postępowaniach prowadzonych przed Trybunałem Konstytucyjnym w charakterze stałego uczestnika. Udział Rady Ministrów, a także prezesa Rady Ministrów, w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym zapewnia Rządowe Centrum Legislacji, w ramach nowego zadania ustalonego zmienioną ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
W związku z tym do Regulaminu pracy Rady Ministrów wprowadzono regulacje dotyczące procedury przygotowywania oraz przedstawiania stanowiska przez Radę Ministrów lub prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny. Opracowanie stanowiska będzie konieczne w sprawach, w których rząd będzie występować w charakterze stałego uczestnika postępowania przed TK.

Dowiedz się więcej z książki
Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złNiezbędne przepisy zawarto w dodanym dziale Va: „Stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny”. Przyjęto, że Rada Ministrów lub prezes Rady Ministrów będą przedstawiać stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny – po doręczeniu zawiadomienia o przekazaniu do Trybunału wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. Projekt stanowiska będzie opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z właściwymi ministrami lub centralnymi organami administracji rządowej. Stanowisko w postępowaniu przed TK będzie przedstawiać na rozprawie – upoważniony przez premiera – przedstawiciel wskazany przez prezesa RCL.
Rada Ministrów obligatoryjnie będzie występować jako stały uczestnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, które będą wszczęte po 30 października 2015 r. Dlatego uchwała wchodzi w życie 31 października 2015 r.