W ósmej edycji konkursu kapituła postanowiła wyróżnić trzy panie: Wiesławę Borczyk z Nowego Sącza, Franciszkę Pniewską z Koszalina oraz  Marię Tomułowicz z Olsztyna. Jedna z nich 14 kwietnia otrzyma zaszczytny tytuł Prawnika Pro Bono 2010. Wszystkie  panie są radczyniami prawnymi bezinteresownie wspierającymi innych swoją wiedzą prawniczą.
Organizatorem  konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni  Prawnych, a „Rzeczpospolita" – patronem medialnym.  Konkurs promuje prawników, którzy nieodpłatnie świadczą pomoc prawą lub wspierają swoją wiedzą różne instytucje i   organizacje pozarządowe. Laureata   wybiera kapituła konkursu. W jej skład wchodzą wybitni prawnicy, prezesi sądów, szefowie korporacji prawniczych, laureaci poprzednich edycji.

Źródło: Rzeczpospolita