- Wiele problemów, jakie pojawiają się w życiu obywateli naszego kraju związana jest z brakiem wiedzy o prawie. Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna podejmuje działania nakierowane na zwiększenie wiedzy prawnej dzieci i młodzieży – mówił w piątek minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
W trakcie konferencji prasowej poinformował, że porozumienie, dotyczące współpracy w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej - poza Ministrem Sprawiedliwości - podpisali dzisiaj: Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (na zdjęciu).
- Kiedy prawie rok temu - 30 sierpnia 2010 r. wraz z samorządem radców prawnych inaugurowaliśmy program „Świadomy swoich praw obywatel” byliśmy przekonani, że to ważna i potrzebna inicjatywa. Nikt z nas nie spodziewał się jednak, że w ciągu roku program edukacji prawnej, który przygotowaliśmy, wzbudzi takie zainteresowanie, a także akceptację i chęć dołączenia się do niej kuratoriów, nauczycieli i samej młodzieży z całej Polski – mówił Minister Sprawiedliwości. - Dotychczasowe wnioski płynące z naszego programu są więcej niż satysfakcjonujące. Ponad 80 proc. wszystkich uczniów oceniło lekcje jako potrzebne, wystawiając im przy tym ocenę bardzo dobrą - dodał.
 W trakcie blisko 120 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące: praw ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Młodzież akademicka zapoznała się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw, jak również z procedurami mediacyjnymi, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Poruszane zostały również zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.
Jak informuje MS, dotychczas podejmowane akcje edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości spotkały się nie tylko z pozytywnym odbiorem uczniów i studentów, ale i samych nauczycieli. Już teraz włodarze innych miast zwracają się do resortu z prośbą o rozszerzenie programu także w innych częściach kraju. Kielce, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Jędrzejów oraz Pińczów – to kolejne polskie miasta, które przystąpiły do programu „praktycznej nauki prawa”. Podobne prośby płyną z kuratoriów. To dowód na to, że także nauczyciele, dostrzegają potrzebę edukacji prawnej.