Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece na kolejny etap legislacyjny trafi bez senackich poprawek. Radcowie prawni i adwokaci nie wyszukają nieruchomości dłużnika, wpisując do bazy jego nazwisko lub PESEL.

Nowelizacja gwarantuje każdemu obywatelowi bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej online po podaniu jej numeru. Ustawa zawiera także regulacje umożliwiające wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. Do swobodnego przeglądania elektronicznych ksiąg wieczystych nowelizacja uprawnia: Policję, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuraturę, komorników sądowych, notariuszy i Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Zmiany mają ułatwić ustalanie majątku dłużnika oraz zwiększyć efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Senat zaproponował, by uprawnienia do przeszukiwania bazy mieli także radcowie prawni i adwokaci jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Senackie poprawki odrzucił jednak Sejm.

Ich uchwalenie odradziła Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Adwokaci i radcowie prawni nie realizują żadnych ustawowych zadań państwa, które uzasadniałyby przyznanie im prawa takiego rodzaju dostępu do ksiąg wieczystych i wyszukiwania ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych - podkreślała poseł Lidia Krajewska, przedstawiając sprawozdanie komisji. Posłowie wskazywali także, że radców i adwokatów jest zbyt dużo - przeciążyłoby to system oraz zagroziłoby bezpieczeństwu zgromadzonych w księgach danych.

Za odrzuceniem senackich poprawek głosowało 286 posłów, przeciwnego zdania było 3 posłów, a 155 posłów wstrzymało się od głosu.