Nowa platforma IT dla okręgowych izb ma mieć charakter narzędziowy, a jej podstawowym celem będzie przede wszystkim ułatwienie radcom i aplikantom kontaktu z biurem
izby. Dostawcą systemu będzie firma Confi do. – To największy projekt realizowany przez samorząd radców prawnych – podkreśla Maciej Bobrowicz. – Nowoczesne rozwiązania ułatwią pracę okręgowych izb, pomogą radcom prawnym i aplikantom, a także usprawnią przebieg aplikacji.
Rozwiązanie będzie się składało z czterech modułów: OIRP, extranet radców, extranet aplikantów oraz extranet wykładowców. Taki system działa już w warszawskiej OIRP. Pierwszy moduł, nazwany OIRP, ma być przeznaczony do wewnętrznej obsługi członków samorządu przez pracowników biura izby. Główne funkcje tego modułu to: ewidencja radców prawnych, ewidencja aplikantów, szkolenia, kontrahenci obcy, a także możliwość bezpośredniego kontaktu działu ewidencji z aplikantami oraz radcami.
W systemie przechowywane będą podstawowe dane osobowe radców i aplikantów oraz informacje adresowe. W ewidencji radców prawnych system będzie przechowywać m.in. pełne informacje na temat wykonywanego przez radcę zawodu, a także dane dotyczące realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. W ramach tego modułu przechowywane będą dane dotyczące aplikantów wraz z możliwością ich wydrukowania. Aby ułatwić prace działu ewidencjiaplikantów, system będzie zawierał wyszukiwarkę, dającą możliwość znalezienia interesującej nas osoby bądź grupy osób. Wyniki wyszukiwania można będzie sortować alfabetycznie, a wyszukiwanie ma się odbywać zarówno przy uwzględnieniu jednego, jak i wielu kryteriów jednocześnie.
W ramach systemu powstanie także FAQ (zbiór najczęściej zadawanych radcom lub aplikantom pytań). Możliwe będzie wysyłanie grupowo mailingu dla radców, kandydatów lub aplikantów. System umożliwi również prowadzenie pełnej ewidencji szkoleńm wraz z możliwością zapisania na szkolenia.
Do drugiego z modułów mają mieć dostęp tylko radcowie prawni. Logowanie będzie się odbywać za pośrednictwem mstrony internetowej. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi izby (dane teleadresowe) czy danymi osobowymi radcy prawnego, w extranecie będą się znajdować m.in. informacje na temat miejsca wykonywania zawodu przez
radcę prawnego (np. spółka lub kancelaria) wraz z możliwością własnoręcznej zmiany danych przez radcę. Ich zmiana ma się odbywać na podobnej zasadzie, jak zmiana danych osobowych i adresowych – przez wysłanie wniosku do systemu OIRP, co zapobiegnie pomyłkom oraz zapewni kontrolę danych wprowadzanych do systemu przez pracowników izby. Moduł będzie również zawierał informację na temat szkoleń radcy prawnego wraz z danymi dotyczącymi realizacji obowiązku doskonalenia.
Do trzeciego modułu dostęp będą mieć aplikanci. Ma zawierać takie informacje, jak m.in. ogłoszenia od wykładowców, dane zgłoszeniowe, dane osobowe (aplikant sam będzie mógł je zmienić), plan zajęć, materiały dydaktyczne, wiadomości, płatności, przydatne dokumenty (np. wzory podań) i FAQ.
Ostatni moduł, extranet wykładowców, ma umożliwić zamieszczanie materiałów dydaktycznych dla aplikantów (będzie można tu znaleźć materiały dla jednej bądź kilku grup aplikanckich, w których wykładowca prowadzi zajęcia) oraz ogłoszeń wraz z datą ważności po której ogłoszenie automatycznie przestanie się wyświetlać w extranecie aplikanta.
AS

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Kancelaria" nr 6/2010