Takie zmiany wprowadzić ma nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, przygotowana przez resort sprawiedliwości (projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji).
Gdy profesjonalista (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa) złoży pismo procesowe przez internet, nie będzie mógł zrezygnować z doręczeń elektronicznych. W pozostałych przypadkach będzie to możliwe nawet w postępowaniach wszczynanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Po zmianach profesjonalistom, którzy wnieśli pismo za pomocą systemu teleinformatycznego, nie będzie trzeba również bezpośrednio doręczać pism procesowych. Momentem doręczenia, będzie chwila wskazana w potwierdzeniu odbioru korespondencji (chwila "wejścia" na konto użytkownika). W razie braku potwierdzenia odbioru, doręczenie elektroniczne będzie uznawane za skuteczne z upływem czternastu dni od daty umieszczenia pisma w systemie. Projekt zakłada również odejście od tradycyjnej zwrotki. Taki sam status mają mieć dane informatyczne w systemie operatora pocztowego albo dokument uzyskany z tego systemu.