Brak choćby jednego z elementów powoduje, że taryfa została sporządzona niezgodnie z przepisami, co więcej, dokument taki nie jest taryfą w rozumieniu ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Więcej>>>