Zaproszenie kierowane jest  do osób zainteresowanych najbardziej aktualnymi problemami występującymi w polskiej rzeczywistości podatkowej oraz ich analizą w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Serdecznie zapraszamy na stronę internetową konferencji:www.podatki.edu.pl

Wśród Prelegentów można znaleźć nazwiska wybitnych Postaci świata podatkowego:
m. in. prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego,
prof. dra hab. Witolda Modzelewskiego,
Sędziego NSA Adama Bącala,
Sędziego NSA Bogusława Dautera,
Jerzego Martiniego.