Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV (przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) i XXVI k. k. (przeciwko rodzinie i opiece), który nie ukończył w chwili przesłuchania 15 lat, ma prawo skutecznie żądać ponownego przesłuchania pokrzywdzonego. Takie stanowisko Sąd Najwyższy zajął w postanowieniu z 24 listopada 2010 r. (I KZP 21/10), odpowiadając na wniosek skierowany do niego przez rzecznika praw obywatelskich.

Źródło: Rzeczpospolita