Organ nadzoru budowlanego wydał postanowienie wstrzymujące właścicielom budynku użytkowanie pomieszczeń parteru na prowadzenie przedszkola, do którego budynek nie był przeznaczony. Więcej>>>