- Apelujemy o zmianę przepisów, które umożliwiłyby wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, ułatwiły stosowanie ruchomego czasu pracy, czy zmniejszenie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, z-ca dyrektora departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.
Lewiatan apeluje o zaniechanie dalszych prac nad szerszą wersją projektu z 17 września 2012 r. dotyczącego nowelizacji całego działu VI kodeksu pracy „Czas pracy", gdyż zaproponowane rozwiązania w dużym stopniu podnoszą koszty działalności firm, utrudniają organizację czasu pracy, a w konsekwencji pozbawiają konkurencyjności polskie firmy.
Lewiatan oczekuje następujących zmian:
1. Dopuszczalności wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy
2. Ruchomego czasu pracy
3. Przerywanego czasu pracy
4. Możliwości rozliczania czasu pracy w kolejnych okresach rozliczeniowych
5. Pracy w godzinach nadliczbowych
6. Rekompensowania pracy w tzw. „wolną sobotę"
7. Prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej, a nie wyłącznie papierowej.

Więcej>>>