We wtorek  3 listopada br. Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej Agnieszka  Królikowska podpisali porozumienie w sprawie elektronicznego przekazywania dokumentów i informacji pomiędzy GIIF, a powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury.
W wyniku zawartego porozumienia możliwe będzie w drodze elektronicznej m.in. składanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również udostępnienie prokuratorom posiadanych przez GIIF informacji o istotnym znaczeniu dla toczących się postępowań.

  Katarzyna Dudka,Hanna Paluszkiewicz
Postępowanie karne>>>


Jak podkreślają strony porozumienia, wymiana informacji i dokumentów za pośrednictwem sieci komputerowej IP VPN ułatwi także gromadzenie dowodów w śledztwach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, jak również pozwoli na usprawnienie procedury wstrzymywania transakcji lub  blokady rachunków wykorzystywanych do popełnienia tych przestępstw.
Porozumienie Prokuratora Generalnego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.