Taką informację Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej przekazał po wtorkowej naradzie  prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z prokuratorami apelacyjnymi.
Podczas spotkania omówiono przygotowane przez Prokuraturę Generalną zarządzenie dotyczące nowej struktury prokuratur apelacyjnych. Istotną zmianą proponowaną przez prokuratora generalnego jest likwidacja odrębnych wydziałów nadzoru w prokuraturach apelacyjnych i wykonywanie zadań nadzoru w ramach wydziałów prowadzących wizytacje.
Ustalono, że do końca tego miesiąca prokuratorzy apelacyjni przedstawią Prokuraturze Generalnej projekty zarządzeń struktury organizacyjnej prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych.
Dyskutowano także o stosowaniu nowego regulaminu prokuratury i pojawiających się wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących nowych przepisów. Odrębne miejsce w dyskusji poświęcono projektowi zarządzenia Prokuratora Generalnego dotyczącego tzw. dyżurów zdarzeniowych.

Czytaj: Prof. Kruszyński: kontradyktoryjność w procedurze karnej to konieczność>>

LEX Navigator Postępowanie Karne - Moduł do LEX i ABC

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Seria: System Informacji Prawnej LEX Stan prawny: Zawsze aktualny. Okres dostępu: 12 miesięcy.