– Nadzieje na nieco bardziej sprawiedliwy podział obowiązków między wszystkich prokuratorów, które dał nam minister Biernacki, minister Grabarczyk odbiera. Dlatego musi się liczyć z tym, że będziemy stawiać opór. Jeśli nie pomagają inne metody, pozostaje nam protest, głównie w formie masowych urlopów na żądanie – mówi Mateusz Wolny, przewodniczący związkowej rady okręgowej w Bielsku-Białej.
Więcej: MS: kolejny projekt regulaminu prokuratury trafił do konsultacji>>>

Prokuratorzy domagają się od centrali związkowej ogłoszenia w trybie pilnym akcji protestacyjnej polegającej na masowym korzystaniu 31 grudnia z urlopów na żądanie bądź honorowym oddawaniu krwi. Tak wynika z uchwał pojętych przez lokalne struktury Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP m.in. w Elblągu, Radomiu i Sieradzu. Niektóre komórki domagają się organizacji strajku włoskiego w razie nieustalenia w nowym regulaminie równomiernego obciążenia pracą poszczególnych szczebli prokuratury.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna