Takie zmiany zawiera projektowana nowelizacja k.p.k., której pierwsze czytanie w ramach najbliższego posiedzenia Sejmu planowane jest na 8 lutego br.

Istota projektowanych zmian opiera się na dodaniu § 6 do art. 209 k.p.k. Na jego podstawie prokurator lub sąd uzyskają uprawnienie do odstąpienia od oględzin lub otwarcia zwłok w uzasadnionych przypadkach. Projekt jednak w żaden sposób nie precyzuje pojęcia "uzasadnionych przypadków", pozostawiając w tym względzie swobodę interpretacyjną dla wymienionych organów.

Z kolei kwestię zarządzenia ekshumacji w drodze postanowienia normuje art. 210 k.p.k. Projekt zmian wprowadza możliwość złożenia zażalenia na to postanowienie. Do czasu rozpoznania zależenia czynności związane z wyjęciem zwłok z grobu miałyby być wstrzymane. W przypadku postanowień wydanych przed wejściem w życie nowelizacji, termin na wniesienie zażalenia biegłby od dnia jej wejścia w życie.

Zdaniem posłów wnioskodawców wprowadzenie takich zmian w k.p.k. wpisuje się w ogólne zasady procedury karnej, zgodnie z którymi czynności prokuratury powinny podlegać kontroli zewnętrznej. Mają one również zadośćuczynić gwarantowanemu przez Konstytucję prawu do ochrony prawnej życia prywatnego, które w obecnym stanie prawnym nie jest w tym aspekcie należycie realizowane.

Opracowanie: Daniel Wojtczak

Źródło: www.sejm.gov.pl,

LEX Navigator Postępowanie Karne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Karne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami