Poza tym zmiany w zakresie prawa karnego procesowego dotyczą:

- ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu na rzecz zaktywizowania stron (kontradyktoryjność procesu),

- wprowadzenie obligatoryjnego posiedzenie organizacyjnego do rozprawy w przypadku spraw skomplikowanych,

- ograniczenie możliwości zwrotu sprawy prokuratorowi,

- zmniejszenie katalogu spraw, w których prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe,

- ograniczenie możliwości odczytywania materiałów podczas rozprawy,

- rozszerzenie możliwości przeprowadzania dowodów przez sąd odwoławczy,

- rozszerzenie stosowania trybów konsensualnych,

- zmiany w zakresie podstaw stosowania tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych,

- wprowadzenie odszkodowania z tytułu niesłusznego stosowania: środków zapobiegawczych innych niż tymczasowe aresztowanie i zabezpieczenia majątkowego,

- dopuszczenie referendarzy do postępowania karnego (także na etapie postępowania wykonawczego),

- wprowadzenie prawa do żądania wyznaczenia obrońcy (oraz pełnomocnika) na etapie postępowania karnego.

Projekt został skierowany do Sejmu.

Naczelna Rada Adwokacka po raz kolejny zdecydowane przeciwstawia się pomysłowi reprezentowania klientów w procesach karnych przez radców prawnych. W przeddzień posiedzenia rządu NRA skierowała pismo do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów, w którym stwierdza, że przyznanie uprawnień obrończych wszystkim osobom wykonującym zawód radcy prawnego, bez żadnych ograniczeń, chociażby co do formy w jakiej radca prawny wykonuje swój zawód, prowadzić musi do oczywistego naruszenia zasady niezależności obrońcy. – Istota stosunku pracy jako formy, w której radca prawny może wykonywać swój zawód, wiąże się bowiem z podporządkowaniem pracownika woli pracodawcy nie tylko co do sposobu świadczenia pracy, ale również co do czasu i miejsca jej wykonywania. Stosunek zależności służbowej wiążący radcę prawnego z jego pracodawcą w praktyce uniemożliwi rzetelne i niezależne wykonywanie funkcji obrończych na rzecz obywateli, nie będących pracodawcą danego radcy prawnego. – uważa NRA.

Adwokaci podkreślają, że problem ten dostrzega również Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

NRA tłumaczy też, że funkcje obrończe obecnie realizuje 17 tys. obrońców, co stawia Polskę w czołówce państw europejskich w zakresie dostępności usług prawnych w sprawach karnych.

Źródło: Sejm RP, e-kirp

Opublikowano: www.kancelaria.LEX.pl

Data publikacji: 15 października 2012 r.