Opinię taką prezydent wygłosił przy okazji przyjmowania ślubowania od wybranego w piątek 24 lutego br. na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego dr. hab. Grzegorza Jędrejka.

Czytaj: Prezydent przyjął ślubowanie od nowego sędziego TK>>

- Chciałbym, aby w tym zakresie TK działał sprawnie, sprawniej niż do tej pory likwidując także wszystkie zaległości, które w TK przez wiele lat zaistniały - zaznaczył prezydent. - Cieszę się, że przychodzi dziś na to wolne stanowisko sędziowskie, które pozostawił pan sędzia Andrzej Wróbel wracając do Sądu Najwyższego, człowiek, który również niesie ze sobą doświadczenie pracy w Sądzie Najwyższym - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, sędzia Jędrejek jest profesorem, naukowcem nie tylko skupionym na pracy naukowej, czysto badawczej, ale związany także z praktyką. Podkreślił, że od 2003 r. pracował nieprzerwanie w Sądzie Najwyższym.
Prezydent powiedział, że cieszy się, iż Trybunał Konstytucyjny zasili naukowiec, ekspert z doświadczeniem pracy w Biurze Studiów i Analiz SN, gdzie bada się orzecznictwo sądów, prawo stosowane przez sądy. (ks/pap)

Czytaj: Organizacje krytykują procedurę wyboru sędziego TK>>

LEX Sędzia 2017