Dr hab. Grzegorz Jędrejek został powołany na stanowisko sędziego TK w piątek 24 lutego br. Zastąpi na nim prof. Andrzeja Wróbla, który zrezygnował w tego urzędu i wrócił do pracy w Sądzie najwyższym, gdzie wcześniej był sędzią. Więcej>>

Czytaj: Grzegorz Jędrejek będzie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego>>

Grzegorz Jedrejek będzie ósmym sędzią wybranym przez obecny Sejm. W grudniu 2015 r. Sejm wybrał zgłoszonych przez PiS: Julię Przyłębską (obecną prezes TK), Piotra Pszczółkowskiego, Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha (trzech ostatnich Rzepliński nie dopuszczał przez ponad rok do orzekania w TK, powołując się na wyroki TK z grudnia 2015 r. o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. na podstawie prawnej uznanej przez TK za zgodną z konstytucją). W kwietniu 2016 r. Sejm wybrał do TK kandydata PiS Zbigniewa Jędrzejewskiego, a w grudniu 2016 r. - kandydata PiS Michała Warcińskiego.

Grzegorz Jędrejek jest autorem 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym. (ks/pap)

Czytaj: Organizacje krytykują procedurę wyboru sędziego TK>>