Na 4 czerwca samorząd adwokacki zaplanował Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych. Jednak adwokaci obawiają się, że w związku z obowiązkiem rejestrowania wszystkich usług w kasach fiskalnych, mogą mieć kłopoty z podatkiem VAT, który należy dodawać do każdej ceny usługi i odprowadzać do urzędu skarbowego.
Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła do ministra sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie tego problemu, a ten z kolei zwrócił się o zajęcie stanowiska do ministra finansów. Dotychczas takie stanowisko nie zostało ogłoszone.

Ponieważ jednak w środę przedstawiciele adwokatury składali prezydentowi doroczne sprawozdanie ze swojej działalności, to przedstawili ten problem także Bronisławowi Komorowskiemu. Prezydent obiecał zainteresowanie się sprawą oraz interwencję w odpowiednich resortach.

Rozmowa z Andrzejem Zwarą, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej >>>>