Opinię taką prezydent przedstawił w liście skierowanym do odbywającego się w środę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

Doroczne Zgromadzenie to spotkanie, na którym I prezes SN przedstawia sprawozdanie z działalności za poprzedni rok i dzieli się z przedstawicielami najwyższych władz oraz środowisk prawniczych uwagami o stanie prawa, odbywa się w środę

- Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie polskich sądów, w tym SN, niosą ze sobą istotne szanse i możliwości. Jestem przekonany, że przepisy te pomogą spełnić powszechne społeczne oczekiwania dotyczące polskich sądów - napisał prezydent w liście odczytanym podczas zgromadzenia przez ministra w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę.

Dodał w nim, że "obywatele sprawujący władzę zwierzchnią w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska nie tylko podlegają władzy Sądu Najwyższego, ale również mają prawo oceniać sposób, w jaki organ ten realizuje stwiane przed nim zadania". - Jak każda rzeczywistość kształtowana przez ludzi, tak również organizacja i praktyka działania SN mogą i powinny być tematem dyskusji na temat ewentualnych usprawnień - zaznaczył. (ks/pap)

Czytaj: Nie wiadomo kiedy ruszy nowy Sąd Najwyższy>>