Czytaj: Władze USA będą monitorować reprywatyzację majątków ofiar zagłady>>

W wywiadzie dla Telewizji Trwam prezydent zaznaczył, że w Polsce obowiązują regulacje, na mocy których wszyscy polscy obywatele "są traktowani równo". - I pod tym względem nic się nie zmieni - zapewnił.

Na mocy ustawy - zarejestrowanej w dzienniku ustaw jako S.447 (ustawa Senatu nr 447) - sekretarz stanu USA będzie zobowiązany do przedstawienia w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych państwach albo w dorocznym raporcie o wolności religijnej na świecie sprawozdania o realizacji ustaleń zawartych w Deklaracji Terezińskiej.

- My nie pozwolimy na to, żeby jakaś jedna grupa ze względu na swoją przynależność etniczną była wśród polskich obywateli traktowana inaczej niż inne" - podkreślił. Zwrócił w tym kontekście uwagę, że istnieją drogi ubiegania się o odzyskanie mienia. Wskazał w tym kontekście, że od początku lat 90. na drodze sądowej swoich praw do własności skutecznie doszły "tysiące czy dziesiątki, czy setki tysięcy ludzi".  - Tutaj problemu nie ma - przekonywał Andrzej Duda