To wspólna deklaracja rządu, organizacji pozarządowych, także przedstawicieli firm, którzy mają działać na rzecz likwidacji barier. Premier podpisał Pakt w obecności wiceministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, firm państwowych i prywatnych.

- Świadomi znaczenia podstawowych praw i wolności człowieka, w poszanowaniu godności, potencjału i woli każdego, wskazujemy na konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom dostępności do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. W celach programu Dostępność plus, upatrujemy szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami - czytamy we wspólnej deklaracji.

Gdy projekt ustawy ws. wsparcia osób niepełnosprawnych trafi do Sejmu zostanie potraktowany priorytetowo - zapewnia Centrum Informacyjne Sejmu. Jak podkreślono, do rozpoczęcia prac parlamentarnych nad projektem niezbędne jest jego wniesienie do Sejmu, co dotąd się nie stało.

- W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, że uchwalenie przepisów poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych jest możliwe w ciągu kilkudziesięciu godzin, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pierwszym i podstawowym elementem niezbędnym do rozpoczęcia prac parlamentarnych będzie wniesiony do Sejmu projekt ustawy, co jak dotąd nie miało miejsca - podało CIS poniedziałkowym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Sejmu.
- Gdy odpowiedni dokument trafi do Sejmu, zostanie od potraktowany priorytetowo i te elementy procedury, które zależą od marszałka Sejmu i służb prawnych Kancelarii Sejmu zostaną dopełnione bez zbędnej zwłoki - zapewniło CIS.